Mir ne može biti postignut kroz nasilje. On može biti postignut jedino kroz razumijevanje

-Ralph Waldo Emerson