Škole ambasadori Europskoga parlamenta novi je program usmjeren na rad s mladima u svrhu podizanja svijesti i razine znanja srednjoškolaca o Europskoj uniji i parlamentarnoj demokraciji. Programom se nastoji omogućiti mladim ljudima – građanima Europske unije – bolje razumijevanje njihovih prava, upoznati ih s radom i odgovornostima zastupnika u Europskom parlamentu te im osvijestiti načine na koje mogu aktivno sudjelovati u kreiranju europskih politika.

S obzirom na važnost Europske unije u svakodnevnom životu svih njezinih građana, Europski parlament odlučio je pokrenuti obrazovni program Škola ambasador Europskog parlamenta (EPAS – European Parliament Ambassador School ) i u Republici Hrvatskoj.

Ovaj  se program provodi od jeseni 2016. godine u svim državama članicama Europske unije, a po prvi put je  pokrenut 2011. godine u Nizozemskoj.

Ciljevi :

-upoznati učenike sa ustrojem EU te osnovnim činjenicama o institucijama i njihovim funkcijama

-upoznati učenike s ovlastima i ulogama  EU Parlamenta

-s poviješću EU i utjecajem na naš život

– vrijednostima koje promovira EU

-poučiti učenike o različitim kulturama i običajima

-ojačati asimilacijske vještine i razumijevanje različitosti

-ojačati važnost očuvanja okoliša i problemom globalnog zatopljenja

-upoznati učenike sa pojmom i značenjem jedinstvenog tržišta

-poučiti o borbi protiv terorizma i zlouporabe droga

-osvijestiti kod učenika potrebu o aktivnom sudjelovanju u demokratskim

procesima

-poučiti  o biračkim pravima i potrebi sudjelovanja u izgradnji budućnosti

-potaknuti različite oblike izražavanja

-motivirati učenike na timski rad