Škola ambasador Europskog parlamenta

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split

1. srpnja – Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji

Dana 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je 28. punopravna članica Europske unije. Hrvatska je pristupne pregovore započela 3. listopada 2005. godine, a pregovori su završeni 30. lipnja 2011. nakon čega je uslijedilo potpisivanje Ugovora o pristupanju 9. prosinca 2011., te sam ulazak u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013.

15. lipnja – Ukidanje roaminga

Ukidanje maloprodajnih dodatnih naknada 15. lipnja 2017. omogućit će potrošačima telefoniranje, slanje poruka i korištenje podatkovnog prometa po jednakim cijenama kao kod kuće dok putuju po Europi.

 

Ukidanje roaminga 15. lipnja bit će važan i velik korak ka povezivanju građana Europske unije, dostizanju jedinstvenog tržišta za elektroničke komunikacije i jačanju ujedinjene Europe.

Digital Europe – prezentacija na engleskom jeziku

Europska dimenzija u obrazovanju – predavanje školske pedagoginje A. Bašić

Page 1 of 9

Škola ambasador Europskog parlamenta
© Škola za dizajn grafiku i održivu gradnju - Split