Sudjelovali smo na Euroscoli i zajedno sa vršnjacima iz dvadesetak zemalja EU diskutirali o važnim i aktualnim temama; Okoliš i obnovljivi izvori, Sigurnost i ljudska prava, EU izbori, Buducnost EU,Migracija i integracija te Zapošljavanje mladih.