Engleski jezik, jedan od dva jezika engleske podskupine zapadnogermanskih jezika kojim govori preko 328.008.000 milijuna ljudi, a poznaje ga 508,000,000 širom svijeta, te se smatra glavnim jezikom današnje komunikacije.

Engleski jezik je nastao iz jezika germanskih plemena koja su se u kasnom starom vijeku naselila na jugoistoku otoka Velike Britanije. S razvojem britanskog kolonijalnog carstva, u područjima koja je kolonizirala njen je jezik postajao dominantan, a često i službeni.

Engleski jezik ima najbogatiji rječnik (preko 500.000 riječi u Oxford English Dictionary, te još pola-milijuna tehničkih i znanstvenih izraza koji još nisu uvršteni).