Škola ambasador Europskog parlamenta

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split

Dan Europe i sedamdesta obljetnica Vijeća Europe

U sklopu aktivnosti programa Škola ambasador EP obilježili smo Dan Europe u našoj školi i sedamdesetu obljetnicu Vijeća Europe s prigodnim aktivnostima. Nakon što smo se tijekom godine bavili temama kao što su :demokracija, ljudska prava, kružna ekonomija, nacionalne i etničke manjine i slično, odlučili smo zadnju aktivnost posvetiti budućnosti mladih u EU.

Read More

Euroscola 29 March, Strasbourg

Sudjelovali smo na Euroscoli i zajedno sa vršnjacima iz dvadesetak zemalja EU diskutirali o važnim i aktualnim temama; Okoliš i obnovljivi izvori, Sigurnost i ljudska prava, EU izbori, Buducnost EU,Migracija i integracija te Zapošljavanje mladih.

Read More

Panel o nacionalnim i etničkim manjinama

Zajedno sa IV gimnazijom smo organizirali panel s ciljem da osvijestimo mlade ljude o važnosti uvažavanja različitosti i prihvaćanja drugih kultura. Uvaženi gosti, predstavnici bošnjačk nacionalne manjine Edin Nurkić i talijanske Alessandro M. su također podijelili svoja iskustva.

Read More

Tribina – Sport kao akcelerator djece i mladih

Sudjelovali smo na tribini u organizaciji zastupnice Željane Zovko.

Read More

Page 1 of 19

Škola ambasador Europskog parlamenta
© Škola za dizajn grafiku i održivu gradnju - Split