30.11. 2018 obnovili smo statuš Škola ambasador EP. Uvažena
zastupnica Željana Zovko nas je posjetila tom prigodom i uručila
diplome. Nakon što smo zastupnici pobliže objasnili aktivnosti i način
na koji smo ih provodili, razgovarali smo o aktualnim temama,
nadolazećim  izborima za EP, migracijama, inkluziji učenika sa
posebnim potrebama i sl.